Biblioteka wykonuje ksero i druk materiałów własnych i powierzonych oraz zezwala na nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentu zbiorów o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.) wprowadza się, co następuje:

& 1

  1. Opłata za usługi kserograficzne i wydruk wynosi:

a) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A4 – 0,40 zł

b) ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 – 0,60 zł

c) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 0,60 zł

d) ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 1,00 zł

e) ksero/druk kolorowy tekstu A4 – 0,80 zł

f) ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A4 – 1,50 zł

g) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A3 – 0,60 zł

h) ksero/druk czarno-biały formatu A3 z elementami grafiki – 1,00 zł

i) ksero/druk kolorowy tekstu A3 – 3,00 zł

j) ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A3 – 4,00 zł

& 2

  1. Ze zbiorów Biblioteki nie będą kserowane wydawnictwa wydane do 1949 roku i te, których stan techniczny nie pozwala na wykonanie odbitki kserograficznej.
  2. Użytkownik może fotografować ww. wydawnictwa za pomocą własnego sprzętu cyfrowego tylko po udzieleniu przez bibliotekarza pozwolenia.

& 3

Zamówienia wykonywane są przez bibliotekarza w miarę posiadanych możliwości.

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 01.07.2014 r.