„Naród bez biblioteki – to twierdza bez broni”

(określenie amerykańskie z: „Ksiąg jestem niesyty”- złote myśli

o bibliotece-książce-czytelnictwie, J. Stochel)

Biblioteki publiczne postrzegane są jako instytucje na trwałe wpisane w pejzaż kulturalny. Przekaz ten wzmocniło towarzyszące tegorocznemu Tygodniowi Bibliotek hasło - BIBLIOTEKA? OCZYWIŚCIE!” Położona blisko, dostępna dla każdego, otwarta w czasie wolnym, systematycznie poszerzająca swoje funkcje, posiadająca coraz bogatszą ofertę kulturalną i nowoczesną infrastrukturę – OCZYWIŚCIE! Spełniająca powyższe kryteria Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach – OCZYWIŚCIE!

Bezinteresowne obdarowanie kogoś różą lub książką stanowi niewątpliwie gest sympatii wobec drugiej osoby oraz chęć przekazania jej czegoś symbolizującego piękno i mądrość. Można zakładać, że z założenia tego wychodzą też organizatorzy Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”, rokrocznie bowiem kilkadziesiąt bibliotek i księgarni z całej Małopolski organizuje 23-24 kwietnia wiele imprez związanych z promocją czytelnictwa, autorów oraz nowości wydawniczych przekonując, że książki obok kwiatów mogą być pięknymi podarunkami.

Niepowtarzalną okazją do poznania jednej z najważniejszych przedstawicielek polskiej poezji współczesnej było dla naszych czytelników spotkanie autorskie z Ewą Lipską.

W ostatnim czasie w naszej bibliotece było bardzo gwarno i wesoło. A to za sprawą odwiedzających nas przedszkolaków. Gościliśmy 3-latki z grup "Skrzatów" i "Motylków" z Domowego Przedszkola oraz z Niepublicznego Przedszkola "Origo".