Dzień rozpoczęcia roku szkolnego stał się również dniem zakończenia wakacyjnego konkursu czytelniczego “CZYTAM – ZBIERAM” zorganizowanego dla dzieci będących czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz zachęcenie i mobilizowanie dzieci do regularnego czytania. Forma aktywności polegała na odwiedzinach w bibliotece, wypożyczeniach książek dla dzieci i zbieraniu za nie naklejek z Dziwo – Ptakiem.

Na podstawie przyjętych wcześniej kryteriów komisja konkursowa wyłoniła laureatów, przyznała wyróżnienia wręczając nagrody (również pocieszenia) prawie 30 młodym czytelnikom. Pierwsze miejsce wywalczyła Nikola Dzioba (l. 11) rekordowym wypożyczaniem (i przyjmujemy, że przeczytaniem) - 54 książek w ciągu 6 tygodni. Kolejni młodzi uczestnicy czytali (z racji swojego wieku razem z rodzicami), aby poszczycić się 40 wypożyczeniami – Bartosz Majewski i 28 – Patrycja Zagrodzka. Na wysokich pozycjach uplasowali się też: Ida Kolano, Małgorzata Zagrodzka, Przemek Zagrodzki, Maciej Waligóra i Aleksandra Młyńska. Wszyscy oni czytali po minimum 4 książki  tygodniowo.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała GKRPA przy Urzędzie Miejskim w Słomnikach. Były nimi „fantastyczne” gry planszowe, piłki, książki i maskotki.

Obcowanie z literaturą, do którego mobilizował konkurs wpłynęło z pewnością na właściwe, aktywne zagospodarowanie przez dzieci wolnego w okresie wakacji czasu.

 M. J.