Dalekie wakacyjne podróże nie mogą być niestety udziałem wszystkich chętnych, a ponieważ fascynują szczególne dzieci dlatego w wirtualne podróże zabrała je Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach.

Liczni uczestnicy zajęć „Pamiątka z egzotycznej podróży”, dzięki własnej wyobraźni oraz wiedzy dwojga studentów orientalistyki, znaleźli się w krajach Dalekiego Wschodu.

Poprzez udział w prezentacjach multimedialnych, prelekcjach, quizach i warsztatach poznali historię, kulturę oraz współczesność głównie Chin i Indii. 

Świetnie bawili się też podczas zajęć ruchowych, a w nawiązaniu do hasła pod jakim odbywały się spotkania wrócili z podróży z własnoręcznie wykonanymi egzotycznymi pamiątkami, którymi były kolorowe chińskie smoki i hinduskie rangole oraz małymi nagrodami za aktywność wykazaną podczas zajęć.

M. J.