„Eksperci Programowania” to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas m. in. w Szkole Podstawowej w Słomnikach. Jego głównymi założeniami jest rozwijanie u dzieci kompetencji informatycznych, umiejętności logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Beneficjenci projektu uczą się również podstaw programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji.

  

Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadzone w ramach projektu zaplanowano, aby jedno ze szkoleń odbyło się w bibliotece publicznej. A ponieważ wśród priorytetów MBP w Słomnikach jest edukacja kulturalna i wszechstronny rozwój najmłodszych, z chęcią zaprosiliśmy dzieci do naszej biblioteki. Tym sposobem mieliśmy okazję gościć aż 9 grup uczniów z klas I-III.

Każde spotkanie rozpoczynaliśmy od przedstawienia podstawowych zasad funkcjonowania biblioteki. Dzieci obejrzały w wypożyczalni przeznaczony dla nich księgozbiór, dowiedziały się jak wyrobić sobie kartę biblioteczną i krok po kroku prześledziły proces wypożyczania książek.

Druga część zajęć odbywała się w czytelni. Korzystając z księgozbioru podręcznego dzieci poznały zasady wyszukiwania haseł w encyklopediach. Samodzielnie próbowały odnaleźć słowa związane z książką i biblioteką. Następnie zastanawiały się w jakich sytuacjach kolejność wykonywanych czynności ma znaczenie, a w jakich nie. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że podczas wypożyczania książek kolejność ta jest bardzo istotna, podobnie jak w programowaniu.

Każda wizyta dzieci w bibliotece, czy to podczas wycieczek wprowadzających, lekcji bibliotecznych, czy jak teraz – w ramach realizowanego w szkole projektu przynosi niewymierne korzyści. Zawsze staramy się zaprezentować bibliotekę jako przyjazne i atrakcyjne miejsce. Cieszymy się, kiedy po takich odwiedzinach dzieci wracają do nas z rodzicami, wypożyczają książki, biorą udział w organizowanych przez nas zajęciach i imprezach, traktując ofertę kulturalną biblioteki jest dobrą alternatywę na spędzanie wolnego czasu.

M. Sz.