Nabór na stanowisko Młodszy Bibliotekarz
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach
Dokumenty prosimy składać w terminie do 25.10.2019 r.

Określenie stanowiska:

 1. Nazwa: Młodszy Bibliotekarz 
 2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę
 3. Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe: bibliotekarskie (preferowane), pedagogiczne, humanistyczne
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy
 4. Komunikatywność, kreatywność, silna motywacja do pracy
 5. Organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi
 6. Prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej i informacyjnej
 7. Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej
 8. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
 9. Swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy
 10. Umiejętność podejmowania  niestandardowych wyzwań w zakresie promocji czytelnictwa oraz organizacji wydarzeń kulturalnych
 11. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 12. Znajomość Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość programu bibliotecznego SOWA
 2. Umiejętność posługiwania się UKD
 3. Umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich
 4. Zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie
 5. Wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys – CV
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne

Termin i miejsce składania aplikacji:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach, 32-090 Słomniki, ul. T. Kościuszki 26 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: „Nabór na stanowisko: Młodszy Bibliotekarz” w terminie do 25.10.2019 r.

 Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

 1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 3. „Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach z siedzibą ul. T. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki”.
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Ciałowicz, z którym można skontaktować za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji odbywających się na wolne stanowisko pracy w Miejskie Bibliotece Publicznej w Słomnikach.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Osoby zakwalifikowane do rozmowy zostaną powiadomione telefonicznie. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.