Do „Narodowego Czytanie” w roku 2019 wybrano zbiór zatytułowany Nowele polskie. Nowele jako utwory o jednowątkowej fabule zmierzającej do punktu kulminacyjnego dotyczą pewnych zdarzeń, opartych na wyrazistym motywie, a motyw ten często nabiera znaczeń symbolicznych.

W Miejskie Bibliotece Publicznej w Słomnikach do akcji popularyzującej czytelnictwo, piękno polskiej literatury oraz problematykę w niej zawartą włączyli się panowie burmistrzowie, radni, klubowicze DKK, nauczyciele, mieszkańcy miasta i bibliotekarze.

Przy muzyce Chopina w tle i prezentacji multimedialnej obrazów malarzy polskich (o tematyce wybranych utworów) czytaliśmy nowele: „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Dym” Marii Konopnickiej, „Sawa” Henryka Rzewuskiego, „Katarynka” Bolesława Prusa. Wspólnym ich mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, tj. refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.

Te niewielkich rozmiarów, jednak niepowtarzalne i doniosłe dzieła uczą, że nie wolno tracić wrażliwości na ludzką krzywdę, ani zapominać o naszej historii. Tak jak kiedyś intencją autorów było aby łączyły Polaków w współtworzeniu ojczyzny będącej jednym organizmem, tak i dzisiaj mają jednoczyć wokół wspólnych celów i wartości.

M. J.